Zapraszamy na forum

Forum USC.pl

Dzięki dobrze układającej się od wielu lat współpracy z firmą Technika IT S.A., udało się oddać nasze Forum „pod opiekę” tejże firmy. W wyniku tego zabiegu, zyskaliśmy między innymi ochronę przed wiadomościami SPAM oraz możliwość moderowania dyskusji i szybszego niż do tej pory reagowania na zasygnalizowany problem. Na zadawane przez Państwa pytania, odpowiadać będą wysokiej klasy eksperci, co oczywiście nie wyklucza możliwości zabierania głosu w sprawie, przez każdą zainteresowaną osobę. Zachęcamy do korzystania z tej formy wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że Forum stanie się dodatkowym źródłem fachowej wiedzy, dotyczącej rejestracji stanu cywilnego.

Zarząd Główny SUSC RP